Kreipimasis į policijos pareigūnus

Ekstremali situacija Lietuvoje paskelbta neteisėtai , pažeidžiant civilinės saugos įstatymo nuostatas, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMU 2010 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1243 DĖL EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ SKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. Ekstremalios situacijos paskelbimo dieną Lietuvoje nebuvo užfiksuotas nei vienas ligos atvejis. Civilinės saugos įstatyme nustatyta, kad Valstybinio lygio ekstremalios situacijos paskelbimui turi būti konstatuota, kad ekstremali situacija apėmė bent tris savivaldybes (ir vasario 26 dienos Vyriausybės posėdyje pritartame pakeitimų variante numatyta, kad valstybės lygio ekstremali situacija turi būti konstatuota tuomet, kai bus peržengta bent vienos savivaldybės ribos.) Ekstremalios situacijos paskelbimo momentu galiojo 2014 m. ekstremaliųjų situacijų skelbimo tvarka, taigi nesant nei vieno pavojingos ligos atvejo valstybės lygio ekstremali situacija buvo paskelbta profilaktiškai, remiantis bendru informaciniu lauku apie plintantį virusą,.
Tuo iškraipyta ir pačios ekstremalios situacijos koncepcija ne tvarkytis su nelaimės padariniais, bet imtis prevencinių priemonių, kad būtų galima teigti, kad Civilinės saugos įstatyme keičiamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos požymių apibrėžimas
Vyriausybė, nesismulkindama dėl vienai ar kitai savivaldybei gresiančios koronaviruso epidemijos, iškart paskelbė antrinio lygio ekstremaliąją situaciją. Nuo paskelbimo momento visą atsakomybę už visus prevencinius veiksmus ir jų nesėkmės atsakomybė tenka ministrų kabinetui ir jos sudarytai ekstremalių situacijų komisijai
Be to, Konstitucinis Teismas paskelbė, kad praėjusią vasarą Seimo priimtas nutarimas dėl iš naujo Vyriausybei suteiktų įgaliojimų prieštarauja Konstitucijai. Tai reiškia, kad po to visi Vyriausybės veiksmai ir sprendimai gali ir turi būti pripažinti antikonstituciniais ir neteisėtais.
Kas turėtų atstatyti / prižiūrėti kaip vykdomi įstatymai ir nubausti pažeidėjui? Seimas, seimo kontrolierius, kancleris, prezidentas, generalinis prokuroras?
Trumpi išrašai iš įstatymų
Cvilinės saugos įstatymas
26 straipsnis. Ekstremaliųjų situacijų lygiai
2) valstybės lygio – ekstremalios situacijos, kurių padariniai šalinami keliose savivaldybėse esančiomis civilinės saugos sistemos pajėgomis ir naudojant savivaldybėse arba valstybėje turimus materialinius išteklius, o ekstremalios situacijos padarinių išplitimo ribos viršija trijų savivaldybių teritorijų ribas.
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
„8. Valstybės lygio ekstremalioji situacija skelbiama, kai ekstremalioji situacija atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nustatytus valstybės lygio ekstremaliosios situacijos požymius.“
LR Konstitucinis teismas ištrauka:
Atsižvelgdamas į visa tai, Konstitucinis Teismas padarė išvadą, kad Seimo 2019 m. rugpjūčio 20 d. protokolinis nutarimas pagal turinį, formą ir priėmimo tvarką neatitinka iš Konstitucijos 101 straipsnio 2 dalies, aiškinamos kartu su Konstitucijos 67 straipsnio 7 punktu, 92 straipsnio 5 dalimi, kylančių reikalavimų suteikti Vyriausybei įgaliojimus iš naujo, kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų, Seimui pritariant Vyriausybės programai, deramai ją apsvarsčius ir priimant Seimo nutarimą pritarti Vyriausybės programai Seimo posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma. Kartu Seimo 2019 m. rugpjūčio 20 d. protokoliniu nutarimu nepaisyta iš Konstitucijos 5 straipsnio 2, 3 dalių, konstitucinių atsakingo valdymo, teisinės valstybės principų kylančio reikalavimo Seimui tinkamai įgyvendinti konstitucinius Vyriausybės priežiūros įgaliojimus.
Pasidalinkime

Komentarų: 2

  1. Zmogau,radai kur kreiptis,na nejuokink,arba neturi ka veikti ar siaip tusciai pakalbeti nori,kreiptis aisku gali tik naudos kaip is ozio pieno,o dar ir i juoda sarasa irasys ir bus tau dau geriau a ne?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.