Ar verta dalyvauti rugsėjo 10-osios mitinge?

Aptarkime rugsėjo 10-ąją planuojamą mitingą, jos organizatorius ir tuos, kurie deda visas pastangas, kad jis neįvyktų.
„Žemaitijos pasipriešinimo“ koordinatorius Vaidas Žemaitis, el.paštas: vaido@inbox.lt
Jeigu manote, kad veikla yra naudinga, galite paremti čia:
Banko sąskaita: LT123500010011205160 Vaidas Lekstutis
Pasidalinkime

Komentarų: 119

 1. Kaip tai nėra Šeimų Sąjūdžio reikalavimų… štai – radau Karžygio kanalo komentaruose vieno komentuojo kvietimą į rugsėjo 10d. mitingą su išvardintais reikalavimais: IŠVĖDINKIME OŽIO IR PADARŲ SMARVĘ IŠ LIETUVOS!!! KELKIS LIETUVA !!! Laukiame jūsų mitingė prie seimo. Rugsėjo 10 d. su plakatais, ir rimtais reikalavimais !!! – REIKALAUJAME TAIKOS SU VISAIS KAIMYNAIS, SU VISOMIS PASAULIO VALSTYBĖMIS – REIKALAUJAME ATŠAUKTI VISAS SANKCIJAS BALTARUSIJAI IR RUSIJAI – REIKALAUJAME SUMAŽINTI ŠILDYMO KAINĄ 70% – REIKALAUJAME SUMAŽINTI DUJŲ, ELEKTROS IR KURO KAINĄ 50% – REIKALAUJAME KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ KAINAS SUMAŽINTI 50%… – REIKALAUJAME SUMAŽINTI PVM MAISTUI Nuo 21% iki 5% – REIKALAUJAME PANAIKINTI VISUS MOKESČIUS ŽMONIŲ DARBUI – REIKALAUJAME PANAIKINTI VISUS MOKESČIUS ŽMOGAUS NUOSAVYBEI –  mes neprivalome mokėti už tai kas ir taip mūsų – REIKALAUJAME PANAIKINTI VISUS MOKESČIUS MEDICINAI, VAISTAMS, ŠVIETIMUI – REIKALAUJAME PANAIKINTI PRIVERSTINE KARO TARNYBĄ KOVOK UŽ SAVE!!! VALDŽIOS APETYTAS  Nepasotinamas…… PLATINKITE VISUR www IŠVĖDINKIME OŽIO IR PADARŲ SMARV

  prieš 1 dieną

 2. Kas čia skaldo? Mąstykit logiškai, jums kaip pradinukų mokyklėlėje paaiškinsiu: pirma prieš plaukiant į jūrą susivienija, aptaria vertybes. O vertybės turi sutapti, kaip ir žmogiškumas, turi išlikti ir už borto nemėtomi žmonės, kurie daug prisidėjo, kad laivas plauktų. Taip pat turi išlikti pokalbis atviras, tiesus, logiškas į tuos nepatogius klausimus. Trečia kodėl apie šį mitingą jau kalba visą žiniasklaida ir net ne apie šitą, o dar ir apie kitą planuojamą jų mitingą. Ir čia ne tik žiniasklaida, bet ir politikai. Ir net organizatoriai kviečiami į seimą pokalbiui. Pagalvokit logiškai, suveskit galus, pamąstyti kodėl prieš tai buvęs mitingas buvo neegzistuojantis iki jam prasidedant. Ar nematote, kad čia artėja ne mitingas, o žmonių skaldymo mašina. Ir čia bus nebe mitingas, o valdžios užsakytas teatras suzombėjusiai liaudžiai. Bet liaudį paliekama ramybėje, nes mums reikia vienytis ir reikia, kad jie prabustų. O organizatorius ant kartuvių, ant tiesos kartuvių, kad visi žinotų tiesą ir turėtų galimybę pasirinkti…

  1. Pritariu, Vaidai kodel skaldote visus … jau nuvažiavot į lankas, užėmęt tokia pozicija, kad visus atgrasineti pradėjot nuo rugsėjo 10d. mitingo … Visada zejau jus, bet po šios jūsų laidos ėmiau abejoti … stebiu daug laidu , bet nei iš Seimu Sąjūdžio negirdėjau , nei iš Janutienės negirdėjau, kad apie jus kalbėtų, bet jus nepraleidžiate progos juos paminėti ir pavaryti piktai, tokį kaip pavydą iš jūsų girdeti pradėjau … nusivyliau …😔

   1. Tamsta elgiatės nedorai…,, pilnas pavydo…Iš pat pradžių buvot kažkiek “įdomus“…, bet vis vien , palaikiau…, Nesitikėjo man kad būsit . toks didelis garbėtroška ir linkęs kaitalioti savo pažiūras ir darbus…….Šlykštu klausyt Tamstos ….( Labai teisingai padarė Sąjūdžio aktyvistai kad nuo Tamstos laikėsi šiek tie tiek atokiau…..) Gaila Lietuvos padorių žmonių kurie buvo Jumis patikėję….ir kuriuos JŪS DABAR IŠDAVĖTE…

 3. Turim ką turim, visada bus kazkas ne taip, visada bus galima įžvelgti blogo. Ar tai kas vyks rugsejo 10 atneš daugiau naudos ar žalos? Jeigu mes, jau sakome, kad jokios pridetinės vertės nebus ir bus tik žala, tai nebėra apie ką ir kalbeti, bet turint omenyje visą kontekstą bent jau kol kas bus daugiau naudos, del to, kuo daugiau žmonių atvažiuos tuo geriau 🙂 Bukime vieningi:)

 4. Mitingo organizatoriai nori pokalbio ar derybų su Čmil yte??? Čia tai parodija ,ar taikos sutartis?? Žmonės atsipeikėkit ir nedalyvaukit tam jų suplanuotam“garo nuleidime“. Pritariu ir palaikau Vaidą Žemaitį.

  1. Kaip sakė R.Paulauskas,;-Jei visiems pakeliuj nors tik iki pusės,eikime kartu nors tiek.
   Kad kažkas perima visą tą liaudies energetiką saviems tikslams,tai faktas. Bet kol kas dabar yra tikslo minimumas bent jau sugriauti artimiausius okupanto planus.
   Todėl važiuoti REIKIA. Plius ,kas ten bebūtų organizatoriuus,kas bebūtų kalbama ,,seimą lauk“ užgesinti jau nepavyks. Ir susiskaldymo įvesti nepavyks.
   Taip.Dar prieš geras dvi savaites klausiau Orlausko kalbos su kažkokiu tai judėjimo vadovu,ir nesupratau:-Kviečiamos partijos,seimo nariai ir t.t… Net nustėrau:-Tai kas čia vyksta..!? Žaidimėlis ,,iš direktoriaus į pavaduotojus“…?
   Supraskime kad ,,dalybos“ vyks po seimo paleidimo. Tuomet jau ir teks žiūrėti,kas su kuom.
   O dabar reikia visiems vieningai…Nes šito seimo kėkviena diena valdžioj tai žingsnis link prarajos.

   1. Oi, kaip užtikrintai pamiršot „Perestroiką“ ir visus „LPSąjūdžio“ „pakeleivius“, kurie, staigiai sušokę į a’la“partijas“ ir pakeitę rinkimų įstatymą, patraukė sau iš kelio tikruosius tautos autoritetus – taip, besikaitaliojant su feikinėmis „opozicijomis“, tebevaldo iki šiol.
    Šeimų sąjūdis neturi pretenzijų rinkimų tvarkai (!), ir tuo viskas pasakyta – netruks patys Š’sąjūdiečiai apkaltinti tautą, kad „ne tuos išrinkote“(„O mes, ką – mes seimo mažuma ir nieko nebegalime padaryti . .“) – Š’S vadovai puikiausiai suvokia, kad pagal esamą tvarkelę jie daugumos negaus ir tai jiems tebus tik puikus „otmazas“. Tai „Tautos prisikėlelių-2“ užsinorėjote?

 5. Vaidai pkvesk žmones i mitingus visose Lietuvos miestose 10 rugsejio ! Ne visi turi galimibes vikti I Vilniu. Pavizdis Klaipeda 10 rugpiucio .Sekmes ir daug daug sveikatos visems . Seima lauk !

 6. Vaidai,jie ne rusofobai kaipo tokie. Jie aiškiai parodo kas jų šeimininkai jau dabar,arba, kaip dabar madinga sakyti:-siunčia žinutę,po kuom ,,atsiguls“. Ir iš ko tikisi palaikymo.
  Visa ,,nacionalinio bruzdėjimo“ bėda kad per praeitą kartą , lig šiol,nebuvo pasiūlyta jokia alternatyva.
  Pradedant ,,vizija“ir baigiant alternatyvia vyriausybe,ar bent jau kandidatais. kėkvienas ,,pakylimas“ neesant financiniems ,,įliejimams“ nuslopsta. Arba taip vadinamos ,,buržuazinės revoliucijos būna parformatuojamos į socialistines“, ar ,,antioligarchinės į politines,kaip tai įvyko Kijeve.jei vaizdžiai išsireikšt. Todėl nereikia stebėtis kad kažkas perima visą tą liaudies energetiką savo valdymui. Ir tai parodo kad šio judėjimo niekas neremia iš išorės.Kuom valdžia nepasibodi tuojaus pat tuom apkaltint visus kas prieš juos.
  Antra klaida kad visame tame kas įvyko ,,švaručiu“ buvo paliktas prezidentas.. Vienintėlis legitimiausias šalies atstovas.Neišsakyta joks priekaištas ir nebuvo duota suprast kad,jei ką tai ir ,,prezidentą lauk!“
  O kas liečia mitingą rugsėjo 10-tą, reikalavimo ,,seimą lauk!“ jau nebeužgesins niekas. Todėl važiuoti į mitingą reikia visiems. Bent jau išsikovoti visų tų segregacijų bent jau atidėjim kaip minimumo.

 7. Visiškai teisus. Šitas Ale sąjūdis tai tik parodija.
  Pirma kas tai išduoda balti balionai ir dabar balti rūbai. Tai lyg balta vėliava o kada kas ėjo į mūšį su balta vėliava.
  Antra nėra reikalavimų Prezidentui atstatydinti nežinia kam tarnaujancios vyriausybės ir paleist neįgalų seimą.
  Trečią stabdyt tautos kiršinimą ir segregaciją.
  Kuo SKUBIAU rengt naujus rinkimus ir ne partiniu pagrindu kol dar visiskai ne sugriautas valstybingumas.Dabartine valdžia šitą jau ne kartą viešai deklaravo savo pasisakymuose bei planuoja keist rinkimų tvarkas.

  1. Gerbiamieji , nesikabinėkit prie baltos spalvos …Raudonos tikrai nereikėjo ir nereikia.., užtenka mūsų Trispalvės su Vyčiu ir ją tikrai visi Gerbiame…..Nepritariu tiems ambicingiems GARBĖTROŠKOMS ( tokiems kaip V.Žemaitis ) kurie IEŠKO visokiausių kabliukų gerb. . Sąjūdiečių darbuose bei VIEŠAI JUOS KRITIKUOJA ….( BŪKIME VIENINGI IR PROTINGI -. PALAIKYKIM ir Džiaukimės , kad JIE DIRBA – APGALVODAMI KIEKVIENĄ žingsnį . …..( DIRBA tikrai labai PROTINGAI ir PALAIPSNIUI .(.. Ir — be jokių asmeninių planų ar išskaičiavimų ) TAD PAGARBA VISAM SĄJŪDŽIO BRANDUOLIUI,,,…Linkiu sėkmės mums visiems , Mieli ir Gerbiami Bendraminčiai …

 8. ir įtartina, kodėl jutubėj neatjungia „iš kiemo pusės“ ir kt. atvirai valdžią dergiančias laidas, o „būkime vieningi“ (naują) atjungė?

 9. Kad kariuomenėje mūsų ir taip ne viskas tvarkoje,nes verčia privalomai vaikinus skiepytis,o jis paskui gaki likti impotentu ir nevaisingu.Man atrodo kariai labai pasipiktinę.

 10. Sveiki,manau kad sugriauti visa sistema is pagrindu mums neleis amerika,ji grieiciau cia yves tankus ant kiekvienos sankryzos,gal pradzioj pakeisti tuos valdancius kitais zmonemis kurie netaip uoliai vykdys svabo ir amerikos nurodymus,ir atsizvelks y musu vertybes ,nebent prasyti pagalbos pas Lukosenka,jeigu mes dar jam reikalingi😀

 11. Trauktis nėra nei laiko,nei prasmės, o ir gėdinga,nuėjus tokį didelį turiningą ir prasmingą kelią, dėka gero,puikaus vedėjo,organizatoriaus ir šauklio už LAISVĄ LIETUVĄ, tiesiogine to žodžio prasme, Vaido Žemaičio. Su pagarba; Valdemaras Lazutka-Martinkus.

  1. Skaldytis niekada nebūna „gero laiko“… Skaldymas visada neša destrukciją. Reikia kalbėti ne apie skaldymąsi, bet apie vienijimąsi ir visų oastangų dėjimą vardan susivienijimo. Bet kad matau iš šio pastarojo 2m. laikotarpio – ko gero jau mūsų tautos genetikoje įsirėžęs tokio galingo EGO genas, kad turbūt jau beviltiška kažkokiu būdu jį neutralizuoti…. tai tikrai liūdna. Apie tai dar V Petkevičius rašė „Durnių kaive“… ir už tai ištrintas iš istorijos

  1. Būtinai reiktų pritraukti jėgos struktūras , nes vėliau ir juose tarnaujantiems teks paragauti tos švabo ir kitų veikėjų politikos savo kailiu.

   1. SENIS ISAKYS GUMINEM KULKOM PASAUDYTI…NU TADA PISDEC KAIKAM…TIKRAI…TIK PABANDYKIT. (CIA TIK MANO MINTYS.)…

  2. ką jūs čia nusišnekat! Apie kokį sukiršinimą jaunų kareivukų šnekat! Jeigu nemokat tinkamai ir tiksliai išreikšti savo minčių, nelįskit į viešą eterį! Jeigu galvojat, jog reikia pažadint ir sukelt ant kojų jariuomenę – taip ir sakykit!

 12. Priduriu.
  Iniciatoriu darbas atliktas nepriekaistingai. Jie ipute zarija kuri ruseno musuose jau seniai. Dabar viskas jau nebe ju rankose, o musu.

  1. Esminis dalykas – kaip prasmingai įkūnysit ir toliau nešit būtent SAVO iniciatoriaus, savo įkvėpėjo vėliavą, neiškraipant jo idėjų… ir nepadarant iš jo pastangų „sugedusio telefono“

 13. Koscejaus stiprybe buvo kiausinyje, o musu-vienybeje. Nustokite dalintis i gabalus. Stojame i viena puse. Veliau spresime kas ka pasake. Tik vienybe nugales. Nesvarbu dabar net ka sako Vaidas, ar sako kiti-musu tikas vienas!!!
  Laikomes tikslo. As busiu, o tu?
  R.D. KELKIS, LIETUVA!!!!!!!

  1. ANT MUILO ES! Dėl nato – svarstyti reikia, nes geopolitinė situacija tokia besikeičianti, kad ją reikia gerai išmanyti, o ne vadovautis tik emocijomis. Mes lašelis vandenyne, taškelis ant gaublio. Reikia adekvačiai vertint visas aplinkybes. Čia jau gerai išmanančių reikalas tarti žodį, kas Lietuvai geriau. Vieni patys mes lauke ne kariai.

 14. Vaidai, Jūs teisus. Pas mus, lietuvius juk taip įprasta…dalintis postus…Bet šį kartą dalinantis reikėtų nenusileisti…kitus neprileusti ten, kur jiems netinka būti…

 15. Kaip supratau – renkasi atstatydinti, /išmesti ar išvaryti visą valdžią/…seimą, ir prezidentą kartu…dainų jau nebeužtenka…Nieko gero taip neišeina..

 16. Vaidai – manęs niekas nelaiko už žmogų — aš ir nesiveržiu į populerumą — siūlau intervių betkokiu klausimu (
  nuo iki ) jei įdomu paskambink 860197200

 17. Jeigu rusufobija yra, tai tokių nereikia…Bus kiti, bet panašūs į buvusius… Aš norėčiau visiškai kitų, panašių į jus, tokius organizatorius…kaip ne juokinga, kai kas pasakė, kad Sveikatos ministru norėtų matyti Eduardą Vaitkų, aš apie tai senai pasvajojau…Na , o užsienio ministru Algirdą Paleckį…O kitus rinkite patys iš savų… Tik jau nieko nereikia iš esamų valdžioje dabar… Na, gal vieną kitą jūsų nuožiūra…Tokie mano norai. Balsuosiu už visus jūsų išrinktus.

 18. Mažiausia 90% komentarų oponentų 😀
  Sėkmės Vaidai! Kas mato, tas supranta viską.
  Palaikau tavo iniciatyva.

   1. Į tą pelkę nebegalima antrąkart brist. O buržujus gudtus – jis tau pinigą pasiųlys – tai jo reikalas,ir savo sąlygas už tai statys – ir niekada vėl laisvės nematysim. Tik neveskit tuo pačiu keliu…. kurkim NAUJĄ Lietuvą

 19. Deja, manau, kad šiuo atveju viskas kas dabar pasaulyje vyksta yra labai rimta. Ir vyriausybė ir mūsų išrinktieji yra tik vasalai, kurie klusniai vykdo gaunamus nurodymus. Šita „pandemija“ buvo suplamuota seniai. Pildosi Rokfelerių klano kliedesiai apie eugenikos pritaikymą. Kaip šizofreniškai skambėjo B. Gateso pamąstymai apie „auksinį milijardą“, Sorošo babkės ir keisti Švabo vizitai lietuvoj… o kur dar tokio Ronaldo Beilio transhumanizmo idėjos! (paskaitykit! pakraupsit!) … skaičiau… žvengiau ir galvojau… juk to negali būti! Iš principo NEGALI! bet… dabar vyksta!!! … bl.. jau ir nežinau ką galvoti ir kas mūsų laukia… hm.. šimonytės, skiepai… seimas… čia mažiausia bėda… Bėda ir grėsmė yra pasaulio elito paskelbta visiems mums ŽMONĖMS programa pavadinimu „Didžioji Konvergencija“ … Galvokim Broliai KĄ DARYTI? o tai, mūsų laisvei bus kapec. P.s. Ir susimildami nesiriekim!

 20. ..Policija musu puseje“-??? 30 metu (ar daugiau) nebuvo policija musu puseje,o dabar per keleta savaiciu,(ar maziau),perejo i musu puse ir ji dar neatstatydinta??? Man sitoj vietoj nesueina jokie galai! Seimas atsisake policijos??? Kaip bedeliociau,logika risasi tik vienoj vietoj,kad mitingas bus palankus seimui,apie viska yra susitarta,na tada galima drasiai teigti,kad policija yra musu puseje. Tik tas ,,musu“ jau turi kita teiksme. Kazkaip taip. Duok Dieve,kad as klysciau!

 21. Sveiki.
  Pamastykite apie vertybes prieš lipdamas į laivą (kaip tik tai Žemaitis ir daro) nes išplaukę su tikslo neturinčia kompanija, jo ir nepasieksite.

 22. Man gėda klausyti. Tikrai nusivyliau. Prarasite, Vaidai, žmones, kurie jus palaikė. Bent jau mane 🙂 Kokie jūs „būkime vieningi“… Gal keiskite pavadinimą. Sėkmės.

 23. Kuo mažiau pliurpalų, o daugiau darbų. Nepradėkim dabar aiškintis kas ko nori, kas ko reikalauja, dabar svarbiausia vienybė, vienybė ir dar kartą vienybė. O reikalavimai tokie, kokie buvo rugpjūčio 10. Nes niekas nepasikeitė per tą mėnesį ir nepanašu kad kad keistųsi. Visi renkasi rugsėjo 10 , nemanau kad čia paskutinis kartas

 24. Na suprantu, Pats ęsi aktyvus ir manai kad protingas?? atmink protingi į valdžios struktūras neina. Todėl juos reik RINKTI tik iš rekomenduojamūjų, bet ne iš norinčių.

  1. Įdomi mintis. Teisinga… Tik tokius ir dera rinkti, kuriems rūpi Lietuvos, jos žmonių ateitis, o ne puikybė, valdžios siekimas, EGO tenkinimas,noras bųti dėmesio centre ir lovio reikalai…. Naujoj Lietuvoj „lovio“ sąvokos turi nebelikti.

 25. Labas vakaras, Vaidas Žemaitis yra 100 procentų teisus. Lietuva yra tokia pati kolonija kaip ir Latvija, Estija, Slovėnija be savo savarankiškos politikos ir nacionalinės valiutos tik pavadinimas liko.

 26. Laba, Vaidai. Ka jus cia darote?
  Manes kaip asmens, niekas nekviete, bet as noriu to, ko nori Sajudis.
  Teisingi zodziai buvo, kad vieningumas. Tik vat tas nuolatinis BET, gal but dabar suklaidins zmones. Nesvarbu mam asmuo patinka, nepatinka, bet as vyksiu del vienybes. Junkis ir prijunk savo sekejus. Veliau issiaiskinsite kas kokias tikslais. Dabar Lietuvos tikslas atsigauti nuo lunatiku.

 27. Laikas sudėlios viską į savo vietas.

  Šiaip atrodė įdomus Tomkaus užsidegimas,imam darom,staiga ir Audrius Butkevičius iš niekur įsiliejo ,porą savaičių jie visi ten trimitavo,po to išlindo informacija,kad Butkevičius yra sisteminių infiltruotas trojos arklys į visus tuos Šeimų Maršus .Jį labai gražiai buvo infiltravę į Fronto partiją,kur iš vidaus jis viską suskaldė,ir Fronto partijos nebeliko.Išryškino juos,ir pabrukę uodegas pasitraukė.

  Riaušės yra būtinos,nes be riaušių nieko nebus.Valdžia krenta tik per kruvinus įvykius.Tie kas paaukos gyvybę,jų pavardėmis bus vadinamos gatvės.Kol kas jėgos struktūros,prokuratūra,teismai stipriai sisteminių pusėje.Tie kuriems nesisviečia padaryti karjerą,pvz iki Konstitucinio teismo kaip Vėgėlei,bandys eiti į politiką su maršistų vėliava.

  Iš viso protestuotojų junginio lyderiais išeis tie,kurie turi daugiausia sekėjų ir valdo minias.

  1. Valdyt minias ir Hitleris valdė… minias turi rinkti sąžiningi, ne dėl valžios einantys, o išrinkti iš tautos!

 28. Jei Seimas metai iš metų yra išrenkamas netinkamas. Tai kaip reikia padaryti Seimo rinkimus, kad būtų išrinkti tinkami žmonės?

  1. Pamėgink panagrinėti Rinkimų įstatymą (sutinku, jis painus, bet įkandamas), paskaičiuok kiek seime nepartinių – gal kas ir paaiškės.

 29. Mano manimu Ajrijos (berodz) pvz priimtimiausias – i parlamenta eidavo zmogus, kuri galejo rekomenduot apie 50 zmoniu. Na tipo „Va Petras geras bachuras, pamenu….“ Patvirtint jo reputacija turejo 50 jo draugu, pazistamu ir t.t. Galima pasakyt, kad apgaut irgi lengva ir pasodint i parlamenta bet ka. Bet tada Ajrijoj i parlamenta nuejo daktarai, mokytojai, statybininkai… Jus isivaizduojat Seime santechnika Vycka? As ne. O is esmes tai imanoma 😉
  p.s.: Nesu santechnikas Vycka )

  1. Na ir kas iiš to? Kaip žinia Airijoje vienas žiauriausių karonės režimų. Tai kodėl niekas tų rekomenduotų neatšaukia?

 30. „Jėzus jai tarė:
  „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas.
  Kas tiki mane, –
  nors ir numirtų, bus gyvas.
  Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane,
  neragaus mirties per amžius.“ – JN 11:25

 31. Is visos laidos taip ir nesupratau ka pats suorganizavai? Ar manai,kad geriau tik kitus kritikuoti ir nieko konkretaus neveikti? Ar manai kad ikurti televizija uz suselptus pinigus,jau kazkas nuveikta didingo valstybes labui.

 32. Deja , Vaidai , nesipūsk , nes liksi prie suskylusios geldos . O kas žino , gal ir tu esi samdytas liberastų ardyti susidariusią stiprią Šeimų maršo ar Sąjūdžio idėją . Tas ambicijų karas neparankus tik mums , kaip ir riaušės . Tad 08-10 nesigirk , ne tik tavo ar celofano dėka susirinko 10000, bet pagalvojus , kaip mėgsti pabrėžti naudos jokios , tik dar labiau pakenkė susirinkimų laisvei . Nedalyvauk , nekviesk , bet nepilk purvo , pradės smirdėti , Džiaukimės , kad mes visi atsiradom su savo Maršais, protestais ir eisenom – juk ši valdžia to nesitikėjo

 33. Tiesiog vienykitės su bendrą Idėją palaikiusiais Bendraminčiais. Nesivelkite į smukmeniškus ginčus. Tvirtai laikykitės suformuotos Idėjos. Su buvusiais politikais, atsargiau. Neeikvokite savo jėgų politinių vasalų paieškoms. Jų visada bus, kaip nusivylimas ir išdavystė. Įžengėte į Lietuvos Politikos tamsios ūkanos DŽIUNGLES. Sėkmės 🙂

 34. Visiškai sutinku, reikalavimas turi būti vienas, – seimas lauk.
  Tačiau jau dabar reikia pradėti galvoti apie tai, kokia naujai sukurta, politinė jėga perims valdžią.
  Iš landsbergių šaikos reikia atimti valdžią, kito kelio nėra.

 35. Jus teisus esu pasorašes ir pas juos ir kitus. Mačiau interviu kur šeimu sajuddžio atstovas pareiškia. Yra tik vienas reikalavimas – sema lauk.
  Aš už tai .
  Ir kad nepabegtu Lanzbergiu klano diktatoriai juos reikia teisti už konstitucijos dikraminavima ir liaudies genocidą
  Aš stebiu jei reik su šeima atvsžiuosiu. Čia klausimas toliau gyvensim ar kaip konclageri tarnausim.
  Linkiu sekmės aš su Jumis .
  😉

 36. Dabartinės inicijuojamos Intrigos Viešai opozicijai primena seno Stratego šachmatų partiją. Sukėlk Sumaištį, Kiršink, Leisk paskalas, Dezinformuok. Jie ne protingesni. Jie – klastingi. Laukia nusivylimų, bendraminčių išdavystė. Ši sistema valgo savo vaikus.

 37. Talibam atsigrazinti savo sali reikejo 20 metu kariauti, galvojat taip lengvai susigrazinti Lietuva, pirma nieks Lietuvos neatiduos nes zino kas gresia tiem kas griove sali 30 metu, o jiem visiem gresia kalejimas, tad nezinau kas turi ivykti kad sali susigrazinti.

 38. Vaidai, nė pats nepajutai, kaip esmę išdėstei (pradžioje)…
  „Piliečiai“… „Asmenys…“ „Gyventojai“… To biš – „banduomenė“ (beteisiai vergai).
  Žmonių – nerasta.

 39. Bet norint tą visą jovala paskeisti reikia vienytis, o mes lietuviai nemokam pasipriešinti susivienyti nemokam faktas o jie tą žino,reikia palaukti gal išmoksim

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.