Pagaliau susivienijo visuomenininkai (pranešimas)

2021-08-28 Šiaulių rajone, Gegužių kaime vyko trečioji visuomeninių ir pilietinių organizacijų sueiga. Įvykusių pasitarimų pasekoje sutarta veikti kartu. Nutarta suvienyti jėgas ir dirbti kartu dėl Lietuvai svarbių klausimų.

Prieš pradedant darbus organizacijos ir aktyvūs visuomenininkai sutarė dėl vienijančių vertybių:

-Žmogaus prigimtinių ir pilietinių teisių viršenybės

-Prigimtinės šeimos sąvokos, kuri gali būti kildinama tik iš laisva valia sudarytos vyro ir moters sąjungos

-Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir joje įtvirtintų nuostatų visiškos viršenybės Lietuvos erdvėje

-Abipusiai našių ir draugiškų santykių su kaimyninėmis šalimis

Susitikimų metu išsikėlė pradines užduotis:

 -dėl “100 tūkstančių“ referendumo įgyvendinimo

-2021 m. rugpjūčio 10 d. įvykių prie Seimo „Jungtinio tyrimo“ atlikimo.

Bendru organizacijų ir piliečių sutarimu darbų pasiskirstymui ir našiam valdymui išrinktas pavadinimas „Susitelkimo branduolys“. Veiklos darnumui ir darbų pasiskirstymui nuo kiekvienos organizacijos paskirta iki 2 atstovų. “Susitelkimo branduolį” sudaro po 2 atstovus iš organizacijų. Norinčios veikti kartu organizacijos yra mielai laukiamos. 

“Susitelkimo branduolys” bendriems darbams sutarė:

“Šeimų maršas”, ”Press Jazz TV”, ”Ekspertai.eu”, ”Bukimevieningi.lt”, “Mūsų -TV”, ”Pasipriešinimo okupacijai centras”, Judėjimas „Aušra“, Judėjimas „Žemaičių pasipriešinimas“, Judėjimas „Grupinis ieškinys”, Asociacija „Lietuvos visuomenės taryba“, „Kreditų unijų asociacija“, „Susitelkimas“, ”Lietuvos liaudies partija”, Asociacija „Lietuva yra čia“, „Gintaro pokalbiai“, ”Cerebrinio paralyžiaus asociacija”, radijo stotis “Spindulys”, „Biblijos aiškinimo“ bendrija”, “Lietuvos sveikuolių sąjunga”, “Smulkaus ir vidutinio verslo asociacija”, “Lietuvos koordinatoriai” bei pavieniai aktyvūs visuomenininkai ir žiniasklaidininkai.

Taip pat, atskiru kvietimu kviečiame asociaciją „Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ bendradarbiauti ir paskirti iki dviejų atstovų į „Susitelkimo branduolį“.

Organizacijas, norinčias bendradarbiauti, kviečiame susisiekti el. paštu: susitelkimobranduolys@gmail.com

Viskas apie referendumą: https://ltreferendumas.lt

Pasidalinkime

Komentarų: 7

 1. SOS! Gerb.Vaidai Lekštuti Žemaiti,man reikia jūsų pgalbos paviešinti dienraštyje ar per Mūsų TV,apie,Kelmės teisėsaugoje vykstančias teisininkų,prokurorų savivalę.
  VAIDAS ANDRULIS – VARNŲ TERORISTAS

  Mūsų gyvenamoje teritorijoje,Kelmėje,Vadeikio gatvėje esantis parkas – nuščiuvo kapų tyla, nes jame nebeskraido nei čiurliai,nei kovukai,nei kirai, nei varnos kurios,atsivedusios varniukų vadą,ją išmaitinusios, išugdžiusios skraidyti, ieškotis patiems maistelio,- išskrido į miškų plotus susirasti, susikurti sau namučius, išgyventi žiemos laiką iki šiltėjančio pavasario.

  Mes,dviejų daugiabučių gyventojai šalia esančio parko,- liūdime dėl staiga parke nelikusios gyvybės,kuri taip džiugino nuo mažų iki vyriausių daugiabučiuose gyvenančių asmenų.

  Tik vienas, paukščių nekentėjęs, ir keliolika tokių pat kaip jis dvikojų ,,paukštvanagių“, gyvosios gamtos nemylėtojų kelmiškis,Vaidas Andrulis,- džiaugėsi jog triukšmingųjų varninių šeimos paukščių nebeliko, nes jam varnos trukdė savo karkimais,rytiniais ,,pasisveikinimais“,skraidymais ir dar kažkokiais tik jam trukdančiomis gyventi priežastims. O gal dėl to, kad gimęs vaikščioti,šliaužioti – negali pakilti ir skraidyti kaip varnos.

  Tūlas,Vaidas Andrulis,kuriam net ne jo privačioje teritorijoje randasi parkas ir gluosniai bei kitokios rūšies medžiai, pasodinti daugiabutyje gyvenančių asmenų rankomis dėl grožio, jaukumo ir meilės gamtai, kaip kad,Alfonso Juškio,garsaus Kelmės regione muzikanto, Kestučio Valantiejaus ir kt. – nuo ankstyvo šių metų pavasario mėtė didelį sprogimo garsą turinčias petardas į medžius iš savo priv. teritorijos į,Kelmės savivaldybei priklausantį žemės sklypą,kuriame ir randasi parkas,kurio medžiuose /gluosniuose/ varnos norėjo tvarkyti iš po žiemos apgriautus lizdus.Ciniškai nusispjovęs į tai, jog daro nusikalstamą veiką naudodamas petardas, kurias draudžiama iš vis naudoti šiuo metu, išskyrus tarp kalėdinio ir naujų metų sutikimo laikotarpyje.Be to, jas sprogdino ne tik kartą vidurį dienos, bet jau net apie septintą val. ryto prieš išvykdamas į darbą, kai didžioji daugiabučiuose gyvenančių asmenų dalis, dar miegodavo ir, nuo sukelto sprogimo garso,- krūpčiodami atsibusdavo: kūdikiai, mažamečiai vaikai pravirkdami nuo netikėto sprogimo garso…o kiti, senyvo amžiaus žmonės, įvairias fizines ar dvasines negalias turintys gyvenantojai, nuo netikėto stipraus garso,- vartodavo raminamuosius ar gerdavo širdį stimuliuojančius vaistus.

  Vaidas A.pažeidė miegamojo rajono tylos ir ramybės rimties rėžimą ir elementaraus žmogiškumo nerašytą kodeksą, pirmoje vietoje statydamas savo piktavališką principą; neleisti varnoms sukti lizdų, trukdyti jų populiacijai, kai 01.03.2021.metais, jau buvo išėjęs įstatymas, draudžiantis trikdyti varninių šeimos paukščių populiacijai bet kokiais būdais. Jau pažeisti trys įstatymai: triukšmo kėlimas, petardų naudojamas draudžamu metų laiku bei varnų populiacijos naikinimas.

  Baisiausia tai, jog žmogus,gyvenantis viename iš,Vadeikio, gatvėje esančio daugiabučio,- pats nekaltai nukentėjo, ir buvo nubaustas pinigine 250eur administracine bauda, Kelmės prokurorės,Deimantės Banaitienės, ir teisėjos pritarimu,Vaidos Valčiukienės. Už ką buvo nubaustas, norėdamas užkirsti kelią siautėjančiam chuliganui,Vaidui Andruliui, asmuo. P.S.Tarp kitko, Vaidas Andruls,- buvęs policijos pareigūnas, kuris buvo pašalintas visiškai iš šios sistemos, kai girtas su automobiliu atsitrenkė į kito žmogelio gyvenamąjį namą… Asmuo, netyčia pastebėjęs pro langą ateinantį, Vaidą Andrulį, per savo priv. teritoriją link parko, rankomis mostaguodamas ir pliauškindamas, taip baidydamas varnas,- nufilmavo jį mobiliuoju telefonu, manydamas, jog Vaidas A,- eilinį kartą mes suaktyvinęs sprogimui petardą po tais gluosniais, ant kurių buvo varnos lizduose, o tą filmuotą medžiagą,- perduos Kelmės PK pareigūnams. Bet, tą kartą, šis chuliganas,- neturėjo sprogmenų /gal buvo pabaigęs/. Tą, keliolikos sekundžių trukmės vaizdo įrašą patalpino į veidaknygę viešoje erdvėje, norėdamas, kad vietiniai kelmiškiai išvįstų šio,Vaido Andrulio, chuliganišką nusikalstamą veiką, priedo dar komentuodamas ir jį pavadnęs naminio paukščio /kalakuto/ vardu, bei paukščių tironu ir parazitu, esant afekto būsenoje, nes tokio viešai rodmo naglumo nieko nebijant, filmavęs asmuo buvo šokiruotas ir ištarė tuos nelemtus ,,baisius’ ,anot prokurorės,Deimantės Banaitienės ir teisėjos,Vaidos Valčiukienės, žodžius.

  Ir pradėjo pas vargšą žmogelį ,,operatorių“ važinėti iš Kelmės PK pareigūnai apklausinėti ,,baisiojo“ nusikaltėlio už veidaknygėje paviešinnto įrašo, kai jis pats,Vaidas Andrulis,- nesislėpė darydamas visiems daugiabučio gyventojams matant savo šlykščius chuliganiškus veiksmus. Po apklausėjų,- vėl atvyko prokuratūros siųsta tyrėja,Aušra, su advokatu,Simėnu, kuris taip ir pratylėjo visas kelias valandas nieko nepatardamas, kol tyrėja ,,traukė“ jai naudingą INFO iš naivuolio operatoriaus ,,kipso“. Po kurio laiko – vėl atvyko abu, bet šį kartą dėl taikos sudarymo sutarties, nes taip panoro chuliganas nusikaltėlis tūlas,Vaidas Andrulis, atsieit, jei ,,operatorius“ sutinka taikytis, tada nieko nebus nei vienam.SUTIKO ir,- gavo administr. pinginę nuobaudą – pustrečio šimto eurų už ,,paviešinimą“, už pasakytus komentarus filmuojant; parazitas, tironas ir kalakutas. O jau ,,nusikaltėlis kipsas“, gaunantis teisėtą valstybės,Sodros, mokamą jam invalidumo pašalpą, esant po auto avarijos jau 21-eri metai prikaustytas funkcinėje elektr.lovoe su visiška negalia iki mirties, vartodamas keliolika geriamų vaistų dėl neįgalumo, plius, turėdamas jau aštunti metai negyjančias pragulines žaizdas, kurioms perkama beveik už tokią pat kas mėnesį piniginę sumą medikamentus, tvarsliavą, kokią sumą baudai uždėjo šios ,,teisėsaugos“ pareigūnės-aferistės, kitaip jų pavadinti negalima.O apelaciniam teismui – negali paduoti pareiškimo tik dėl tų priežasčių; rašyti pats negali nes sustingę nejautrūs, nevaldomi pirštai, neturi finansinių sąntaupų kelti bylos, kad panaikintų šių,prokurorės Deimantės Banaitienės ir teisėjos,Vaidos Valčiukienės teismo sprendimo.Šis, dviejų teisėsaugos personų veidmainiškas, begėdiškas, nežmoniškas ir šlykštus,melu apipintas su aferos marška nuosprendis gyvenimo sužalotam fiziškai žmogui, be materialinės paspirties,- atėmė ne tik ubago lazdą, bet išplėšė iš jo ir sergančios ,,kipso“ žmonos, kuriai gręsia operaciją,- duonos kąsnį..!!! Mes tikime,Dievu, jog vieną dieną,triumfos TEISYBĖ, ir BLOGIS bus sunaikintas. Mes nei vienam iš jų nelinkime to, kuom gyvena ši miela,vargana šeima, bet jie,- turi pajusti, jog yra ir kita teisybės /mėnulio/ pusė.

  Ma ją bala tą piniginę nuobaudą.Lai jie visi te paspringsta kiekvienu sudilusiu euro centu, nes kaip nors išsimokės, bet mes tenorime tik vieno; Paviešinti šias gyvenimo atmatas, šiuos, kaip liaudyje sakoma; žemiau moralinio dugno puolusius antžmogius ir nedaugiau.

  Su pagarba: Mūsų Gyvenimo Kelias
  /Bijūnas/ 24.08.2021. / +37064741044 / Valdemaras.
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  1. Tarp kitko, Kelmės vyr. tyrėjas,Aurimas Paulauskas, yra ,,žvaigždė“ visam,Kelmės regiono gyventojų akyse pažiba, kai vasario mėn. iš,Kelmės raj. Pašilės miestelio gyventojos,Jurgitos Stanevičiūts, esančios su fizine negalia, vieniša auginanti nepilnametę dukrą, buvo šio pareigūno,Aurimo P.- nubausta 250 eur administracine pinigine bauda, atsieit nesilaikiusios karantino, nes gyveno name kuriame neregistruota jau keliasdešimt meų, nors ji su dukra yra registruotos, Pašilės savivaldybėje, nes namas,kuriame ji gyvena, jai yra skirtas laikinai giminaitės. Be to, Jurgita St. mėnesinė pašalpa sudaro 265 eur. Tad, neturint jai iš ko mokėti, po kelių mėnesių ši suma,- virto 500 eur. Tik dėka, atvykusiam į šios moteriškės pagalbos šauksmą,gerb.Vaidui Žemaičiui, su savo bendraminte, Vida iš Šiaulių /pavardės,Vidos,nepamenu/- padengė Jurgitos St. skolą. O Kelmės teisėsaugai – nusispjauti į vargano žmogaus, neteistai vieno brudo pareigūno sukurptos baudos protokolo ,,rašytojo“,Aurimą P.- varganą moterėlės padėtį, jog neturi ne tik iš ko pati suokėti, bet ir to turtelio neturi ką galėtų parduoti ir sumokėti neteisėtai jai skirtą nuobaudą. Štai, kokie kelmiškių tyrėjų,prokrorų ir teisėjų moralės ir mentaliteto dugno lygis, jog nė lašo nėra nei žmoniškumo, nei gėdos,nei sąžinės. Tiesiog gyvenimo atmatos, brudai…šiūkšlės, apsivilkę uniformas, tunikas,mantijas ir ant kaklo užsidėję idiotiškas grandines su ženklu, kuris jiems aptembdo protą ir juos paverčia blogio toleruotojais,jaučianntys visagaliai,, nebaudžiami antžmogiai.
   Ta proga, net eiles sukūriau tų išsigimėlių šutvei:
   ,,,PADUGNĖS TEISIA,,,

   Nieko nevertas, tuščias pasaulis
   Graužia akis menkystėlių apgaulės.
   Grožis parduotas,diplomas nupirktas,
   Vien nenuoširdžios,šypsenos piktos!

   Akis už akį,dantis už dantį,
   Vienas vertybė,kitas- bevertis.
   Nori-vagi,arba nori-meluoji,
   Noriu-šauki,arba kaip kalė loji!

   Teisų nuteisia,kaltą-paleidžia,
   Tam turi krūvą,jiems duotų teisių.
   Gėdą sutrypę-bylą sukurpę,
   Džiaugiasi žmogų,vargan įstumę.

   Ji-prokurorė,-apkaltins ką nori,
   Jai nusispaut į žmogų padorų!
   Toks teisingumas,Kelmėj gyvuoja,
   Nuo ,,teisigumo‘‘- stogai važiuoja!

   Koks prokuroras-toks ir teisėjas,
   Vienoj kontoroj,kavą gurkšnoja.
   Srebia barščius apsiputoję,
   Geria brendžiuką-pliotkus nešioja.

   Pačius jus teisti laikas pribrendo,
   Nes trypiat kojom,gėdą ir maldą.
   Kaip šventa žemė,jus dar nešioja,
   Laikas pasprinkt jums,nuo rupios duonos.

   Jūs neteisybei kelią nutiesiat,-
   Mums nekaltiesiems,- ašaros liejas.
   Tiktai atminkite, padugnės žemės,
   Ponas Likimas-jums kilpą neria.

   Tik nemanykit,kad jus išgelbės,
   Tunikos skraistė,ar teismo ženklas.
   Jūs-nusikaltėliai, degredai žemėj,
   Teisiami būsit,kaip amoralai!

   Aut.V.L.-M. /Bijūnas/

   Su pagarba, Vaidui Žemaičiui, nuo Valdemarom/Bijūno/.06.09.2021.

 2. Referendumo surengimas nėra pigus procesas. Todėl reikia aiškaus signalo, kad klausimas yra tikrai svarbus. Jeigu kartelė bus nuleista iki 100000, kad referendumą skelbti, o į patį referendumą ateis tik 20 -30 proc gyventojų, tai bus tik lėšų švaistymas.
  Jeigu yra nesugebama surinkti 300000 , tai klausimas nėra toks ir svarbus, tai ką jau kalbėti, kad į patį referendumą ateis daugiau, kaip 51 proc gyventojų.

 3. Vaidai, tavo mobili studija turėtų atlikti lemiama vaidmenį 300 tūkst parašų rinkime, ir po to žmonių balsavime 50 +1 %.
  tikiu, kad tau pavyks 😉

 4. O jei patį „Duomenų moksliinką“ už čiuprynos ir į kokį durnyną nors savaitėlei… profilaktikai, kad smegenėlės atauštų?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.