Komentarų: 1

 1. Šiandieniniame pasaulyje tamsios jėgos, siekdamos apmažinti žmoniją ir ją pajungti savo egoistiniams tikslams, per parsidavėlišką ir nesąmoningą valdžią bei tokias masinės informacijos priemones, veikia visomis šėtoniškomis priemonėmis – gąsdina, supriešina žmones, apriboja jų laisvę bei veiklą, stumia į pragaištingą vakcinavimą. Dar daugiau, tamsios jėgos plačiai naudoja ir aplinkos teršimą cheminėmis bei elektroninėmis priemonėmis, kenksmingą ne tik žmonijai, bet ir visai mūsų planetos gyvybei.
  Visa tai, ir pasėta baimė bei netikrumas žemina žmonių skleidžiamų virpesių dažnumą, sukelia ligas, neharmoningą gamtos stichinių jėgų pasireiškimą, chaosą visuomenėje.
  Kad išliktume, padėtume kitiems, ir pasitarnautume ateinančioms kartoms, būtina – bet kokiose aplinkybėse, kiekvienam atsilaikyti prieš tamsių jėgų stūmimą į PAVALDŽIOS AUKOS POZICIJĄ, ir visada jaustis VISUOTINIO TĖVO KOSMINĖS ŠEIMOS NARIU, bendrauti su TĖVO DVASIA, esančia mūsų prote. Ypač reikalingas, kiekvieno – NEPALENKIAMAS ŠVIESUS NUSITEIKIMAS, IR VIENINGAS KREIPIMASIS Į DANGIŠKUS TĖVUS – IŠTIRPINTI TAMSIŲ JĖGŲ UŽMAČIAS, IR NUKREIPTI ŽMONIJOS VYSTYMĄSI – PAGAL KŪRINIJOS TĖVO PLANĄ.
  Jau daugelyje pasaulio kraštų, žmonės suprantantys Dievo Tėvystės ir visų žmonių brolystės esmę, savo nuoširdžias maldas (20 val. – šeštadieniais ir kitomis dienomis, ir net bet kuomet) – nukreipia į TAIKOS, MEILĖS, IR VISUOTINĖS GĖROVĖS KŪRIMĄ PASAULYJE.
  Šiam reikalui, dar prieš beprotystės chaoso pradžią Dangiškieji Tėvai mums pateikė pačią veiksmingiausią apsaugos ir išlaisvinimo priemonę – GALINGĄ MALDĄ (tarti garsiai, su įsitikinimu, įsakmiai):

  „TĖVE, UŽDEK MANĘ — KAIP TŪKSTANTĮ SAULIŲ !

  AŠ ĮSAKAU, KAD TAMSA, VISUOSE JOS PASIREIŠKIMUOSE — BŪTŲ IŠTIRPINTA ŠVENTOSIOS DVASIOS ŠVIESOS !

  TEBŪNA TAVOJI VALIA, TĖVE, KADANGI AŠ ESU — TAVOSIOS VALIOS ĮRANKIS !“

  (Vertimas iš rusų k. – http://www.tmrussia.org/ru/nebesnye-transkripty/eto-budet-perelomnyy-moment)
  (žiūr. originalą anglų k. – Trinity Teacher Uteah: I deputize you as ambassadors of Christ Michael | Teaching Mission in Russia (tmrussia.org)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.