Mums nebepriklauso mūsų vaikai? Jie-valstybės (chuntos) nuosavybė?

Autorius:

Marius Jonaitis:

“Pastarųjų metų įvykiai rodo, kad valstybė bei su ją susijusios struktūros palengva savinasi visas teises į mūsų vaikus. Tėvams lieka tik pareigos bei išlaikymo sąnaudos, tačiau jie nebetenka teisės į vaikų auklėjimą pagal savo pažiūras ir vertybes.
Visa tai diktuoja su tarptautiniais sindikatais susijusios valstybinės (kol kas) struktūros. Jeigu Tėvai bei jų vertybės neatitinka nustatytų normaų – Tėvai kriminalizuojami bei iš jų gali būti atimami jų vaikai.
Pastarųjų dienų įvykių kontekste aptarta bendra situacija.”

Pasidalinkime

Rašykite komentarą