Lietuviškumas ir žmogiškumas (provincinė mąstysena ir lietuviškas nepilnavertiškumo kompleksas)

Autorius:

Kristoferis Voiška:

“Tarp nemažai žmonių, tame tarpe ir aštriai kritikuojančių mūsų šiuolaikinės Lietuvos gyvenimą, yra paplitęs provincinis ar, lietuviškai šnekant, “parapijiškas” požiūris. Prieš kurį laiką jis gan ryškiai pasireiškė diskusijoje dėl krikščionybės Lietuvoje, kilus klausimui: “O ką gi tai turi bendro su Lietuva?..”

Tai yra, “tarp eilučių” turėjus omeny, kad, štai – nei Kristus buvo lietuvis, nei apskritai krikščionybės pradininkai siejosi su mūsų šalimi. Atitinkamai – kad ir krikščionybė, būdama “svetima Lietuvai”, neturi jokios vertės.

Ir esmė čia – ne krikščionybėje, kaip tokioje, o pagal nutylėjimą išreikštame požiūryje, kad vertinga tėra tai, kas kilę iš Lietuvos ir lietuvių. Tuo tarpu kol bet kas kita – geriausiu atveju tik egzotiškos įdomybės…

Bet šitoks mąstymas – giliai klaidingas bei žalingas. Klaidingas, nes “grynų”, izoliuotai nuo kitų besivystančių kultūrų niekada nebūna: mat, tautos ir mokosi, ir privalo mokytis viena iš kitos. Ir žalingas, nes tokiu būdu atmetamas pasaulinės kultūros lobynas apskritai, be kurio (kaip paradoksaliai beskambėtų!) – nebūtų ir didžiųjų mūsų, lietuvių, nacionalinės kultūros laimėjimų.

Taigi, šioje laidoje – pamąstymai aukščiau įvardyta tema, galime sakyti – apie lietuviškumą ir žmogiškumą.”

Pasidalinkime

Rašykite komentarą